Category Archives: Chưa được phân loại

Trở thành một Trình Dược Viên giỏi – Bạn cần có gì ?

TRÌNH DƯỢC VIÊN là người làm nghề giới thiệu thuốc, là trung gian giữa nhà sản xuất và nhà tiêu dùng. Nhiệm vụ chính của Trình dược viên là thông tin, giới thiệu thuốc (chỉ định, chống chỉ định, cơ chế…) cho cán bộ y tế và phân phối thuốc đến các nhà thuốc, phòng […]

Vai trò của Dược sĩ chuyên môn trong Công ty phân phối Dược phẩm

Dược sĩ có vai trò như thế nào trong cuộc sống hàng ngày Có thể nói Dược sĩ là những chuyên gia nghiên cứu về thuốc, họ là những người được đào tạo về toàn bộ những kiến thức liên quan đến thuốc, sự tương tác thuốc trong cơ thể hoặc giữa các loại thuốc […]